Srpski - latinica EnglishСрпски - ћирилица jezik
inner_slide1.jpg
inner_slide2.jpg

Vizija i misija

Srpski poslovni klub "PRIVREDNIK" - Društvo uspešnih privrednika

 

U januaru 2002. tačno godinu dana od kada je nova Vlada otpočela proces stvaranja makroekonomskog ambijenta koji određuje reformsku, demokratsku državu, 23 uspešna menadžera formiralo je Društvo – Srpski poslovni klub "Privrednik".

Godinama unazad članovi Društva ulagali su svoj rad, energiju, znanje, lični i autoritet preduzeća kojima upravljaju u očuvanje pozicije preduzeča unutar i izvan granica zemlje, čak i onda kada je to izgledalo skoro nemoguće: uništena ekonomija, razorene društvene institucije, nepoverenje međunarodne zajednice nisu upućivale ni jedan pozitivan privredni signal.

Iz tako devastiranog ekonomskog tkiva, ipak se izdvojio određen krug firmi i mendžera koji su svoje privredne pozicije uspeli da sačuvaju i ustanove u meri koja je omogućila brzu implentaciju promena iz novokreiranog makroambijenta u procesu tranzicije.

 • Formiranjem Društva 23 domaćina-privrednika udružilo je svoj lični i potencijal firmi kojima upravljaju želeći da, sa jednim novim kvalitetom, doprinesu ostvarivanju teških, društveno definisanih zadataka: obezbeđenja ravnopravnog statusa i poštovanja u okviru međunarodne zajednice i obezbeđenje stabilnog i sigurnog, u celini reformisanog društvenog ambijenta.
 • Odlučni da svoj zajednički potencijal upotrebe na društveno najkorisniji način u aktu o konstituisanju privrednici su se obavezali da će:
  • razmenjivati informacije i iskustava u organizovanju i rukovođenju
  • koordinirati rad i dogovarati se o pitanjima od zajedničkog i interesa članova Udruženja u cilju što boljeg vođenja privrednih subjekata kojim rukovode,
  • ostvarivati zajedničku i koordiniranu saradnju sa Vladom Republike Srbije, drugim državnim organima i organizacijama u cilju unapređenja poslovnja,
  • utvrđivati zajednička i jedinstvena mišljenja i predloge državnim organima u vezi pitanja koja su od interesa za privredno-pravne subjekte Republike,
  • sarađivati sa Privrednim komorama i asocijacijama privrede u zemlji i inostranstvu
  • sarađivati sa Vladom Republike Srbije i dostavljati predloge i sugestije po određenim aktuelnim privrednim pitanjima,
  • unapređivati preduzetništvo i menadžment,
  • promovisati lične odnose sa vodećim ličnostima i instituticijama u inostranstvu,
  • pokretati odgovarajuće inicijative u cilju zaštite od nelojalne konkurencije,
  • negovati dobre poslovne običaje i poslovni moral,
  • međusobno pružati pravovremene i kvalitetne informacije radi pronalaženja potencijalnih partnera, ino-partnera i da će ih međusobno povezivati,
  • međusobno pružati stručnu pomoć radi poboljšanja ili unapređenja poslovanja kompanija kojima rukovode,
  • stipendirati i školovati  mlade talenate u oblasti biznisa,
  • štititi interese svojih članova,
  • utvrditi pravila dobrog poslovnog ponašanja svojih članova – moralni kodeks,
  • negovati odnose sa medijima i upoznavati javnost sa važnim pitanjima za privredu