Српски - ћирилица Srpski - latinicaEnglish језик
inner_slide1.jpg
inner_slide2.jpg

Визија и мисија

Српски пословни клуб "ПРИВРЕДНИК" - Друштво успешних привредника

У јануару 2002. тачно годину дана од када је нова Влада отпочела процес стварања макроекономског амбијента који одређује реформску, демократску државу, 23 успешна менаџера формирало је Друштво – Српски пословни клуб "Привредник".

Годинама уназад чланови Друштва улагали су свој рад, енергију, знање, лични и ауторитет предузећа којима управљају у очување позиције предузеча унутар и изван граница земље, чак и онда када је то изгледало скоро немогуће: уништена економија, разорене друштвене институције, неповерење међународне заједнице нису упућивале ни један позитиван привредни сигнал.

Из тако девастираног економског ткива, ипак се издвојио одређен круг фирми и менџера који су своје привредне позиције успели да сачувају и установе у мери која је омогућила брзу имплентацију промена из новокреираног макроамбијента у процесу транзиције.

 • Формирањем Друштва 23 домаћина-привредника удружило је свој лични и потенцијал фирми којима управљају желећи да, са једним новим квалитетом, допринесу остваривању тешких, друштвено дефинисаних задатака: обезбеђења равноправног статуса и поштовања у оквиру међународне заједнице и обезбеђење стабилног и сигурног, у целини реформисаног друштвеног амбијента.
 • Одлучни да свој заједнички потенцијал употребе на друштвено најкориснији начин у акту о конституисању привредници су се обавезали да ће:
  • размењивати информације и искустава у организовању и руковођењу
  • координирати рад и договарати се о питањима од заједничког и интереса чланова Удружења у циљу што бољег вођења привредних субјеката којим руководе,
  • остваривати заједничку и координирану сарадњу са Владом Републике Србије, другим државним органима и организацијама у циљу унапређења пословња,
  • утврђивати заједничка и јединствена мишљења и предлоге државним органима у вези питања која су од интереса за привредно-правне субјекте Републике,
  • сарађивати са Привредним коморама и асоцијацијама привреде у земљи и иностранству
  • сарађивати са Владом Републике Србије и достављати предлоге и сугестије по одређеним актуелним привредним питањима,
  • унапређивати предузетништво и менаџмент,
  • промовисати личне односе са водећим личностима и институтицијама у иностранству,
  • покретати одговарајуће иницијативе у циљу заштите од нелојалне конкуренције,
  • неговати добре пословне обичаје и пословни морал,
  • међусобно пружати правовремене и квалитетне информације ради проналажења потенцијалних партнера, ино-партнера и да ће их међусобно повезивати,
  • међусобно пружати стручну помоћ ради побољшања или унапређења пословања компанија којима руководе,
  • стипендирати и школовати младе таленате у области бизниса,
  • штитити интересе својих чланова
  • утврдити правила доброг пословног понашања својих чланова – морални кодекс,
  • неговати односе са медијима и упознавати јавност са важним питањима за привреду